Auflexyl

1,290 ฿

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออเฟล็กซิล

SKU: 128.

Product Description

Dietary Supplement Product

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออเฟล็กซิล

ประกอบด้วย

แอล-กลูต้าไธโอน, ซิงค์ อะมิโนแอซิด คีเลต,

ผงน้ำคั้นจากผลเมล่อน

เซเลเนียม อะมิโนแอซิด คีเลต

วิธีใช้: รับประทานวันละ 1 เม็ด